Lokacija

Centar Zamet
Trg riječkih olimpijaca 1

51000 Rijeka

Email: staffe20it@gmail.com

Telefon: +385 989411600


 

Centar Zamet projekt je studija 3LHD, nagrađivan u više navrata u području arhitekture, otvoren u rujnu 2009. godine i smješten u zapadnom dijelu grada Rijeke. Predstavlja moderni kompleks u kom se nalaze sportski tereni, knjižnica, ured Mjesne zajednice, trgovine i javna garaža.

 

Foto